شعر

ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما •  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما •  یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا •  معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا •  زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا •  در هوایت بی​قرارم روز و شب •  در دل و جان خانه کردی عاقبت •  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست •  پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست •  ای چنگ پرده​های سپاهانم آرزوست •  نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست •  مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند •  رندان سلامت می​کنند جان را غلامت می​کنند •  آب زنید راه را هین که نگار می​رسد •  بی همگان به سر شود بی​تو به سر نمی​شود •  نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد •  نومید مشو جانا کاومید پدید آمد •  بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید •  ای قوم به حج رفته کجایید کجایید •  عجب آن دلبر زیبا کجا شد •  صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد •  اندک اندک جمع مستان می​رسند •  دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید •  امروز روز شادی و امسال سال گل •  آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم •  این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده​ام •  ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم •  مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم •  آمده​ام که سر نهم عشق تو را به سر برم •  به گرد دل همی​گردی چه خواهی کرد می دانم •  ما ز بالاییم و بالا می رویم •  شد ز غمت خانه سودا دلم •  بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من •  دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من •  این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این •  این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین •  ای دل شکایت​ها مکن تا نشنود دلدار من •  پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من •  چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون •  پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من •  ای خدا این وصل را هجران مکن •  رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن •  با من صنما دل یک دله کن •  حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو •  ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه​ای •  کجایید ای شهیدان خدایی •  ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی •  جان و جهان! دوش کجا بوده​ای

/ 0 نظر / 31 بازدید